شما با گرفتن این نوع ویزا در واقع مجوز کار در کشور مورد نظر را گرفته اید و به صورت کاملا قانونی می توانید در آن کشور شروع به کار کنید. اما با ویزاهای توریستی به صورت قانونی نمی توانید شروع به کار کنید.