شما زمانی که مجوز مدت دار کار را بگیرید، پس از مدتی برای اخذ اقامت دائم خود می توانید اقدام کنید. از این طریق شما با هزینه خیلی کمتر و اطمینان بیشتر می توانید اقامت کشور مورد نظر خود را اخذ کنید.