Cancel Preloader

شما زمانی که مجوز مدت دار کار را بگیرید، پس از مدتی برای اخذ اقامت دائم خود می توانید اقدام کنید. از این طریق شما با هزینه خیلی کمتر و اطمینان بیشتر می توانید اقامت کشور مورد نظر خود را اخذ کنید.