معمولا برای دریافت ویزای تحصیلی، می‌توانید از کشور خودتان اقدام کنید. شما می‌توانید این امر مهم را به موسسات مسافرتی درخواست دهید. گروه مهاجرتی دایا این امر را با کارشناسان زبده برای شما انجام می‌دهد.