این یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین سوال‌هایی است که از گروه مسافرتی ویزالند پرسیده می‌شود. تمکن مالی، مهم‌ترین فاکتور در درخواست ویزای تحصیلی می‌باشد. این یک نکته حائز اهمیت است که شما اثبات کنید سرمایه کافی برای تامین هزینه‌های تحصیل و زندگی در کشور مقصد را دارا می‌باشید. با این حال، حداقل مقدار مورد نیاز سرمایه شما، بسته به کشور و محل تحصیل شما می‌تواند متفاوت باشد.
برای برخی از کشورهایی که شما درخواست می‌دهید، سرمایه شما می‌بایست حداقل به اندازه کل دوره تحصیل باشد. در حالی که برخی به حداقل سرمایه برای تامین هزینه‌های یک سال زندگی نیاز دارند. به طور مثال، برای ویزای دانشجویی UK شما نیاز دارید تا اثبات کنید که سرمایه مورد نیاز برای موارد زیر را دارا می‌باشید:

  • هزینه‌های سال اول زندگی
  • ۵,۴۰۰ یورو (۷,۲۰۰ یورو برای لندن) برای پوشش هزینه‌های زندگی برای مدت زمان ۹ ماه
  • هزینه هواپیما
  • هزینه‌های دوره تحصیلی