آدرس های دفاتر بین المللی

دایاگروپ ایترنشنال، فراتر از مرزها

دایــاگـــروپ اینترنشنال
سازمان همکاری های بین المللیِ آموزشی، تحصیلی، حقوقی، مهاجرتی، سلامت و گردشگری

وکلا و کارشناسان حرفه ای دایا گروپ اینترنشنال با تجارب موفق در امور آموزشی، تحصیلی، حقوقی، مهاجرتی، سلامت و گردشگری ، اکنون با به همراه آوردن فرصت های نو  این امکان را  فراهم آورده تا رویاهای خود برای زندگی بهتر را محقق سازند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای دایاگروپ اینترنشنال  DIAGroup International  محفوظ می باشد