02188805279

دفتـر مرکزی ایران -تهـران

09196056862

مشــــــاوره و کارشـناســــی

09195409593

مشــــاور و پشتیبــان فنــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

دایاگـــــــروپ اینترنشنال
ســــازمان همکــــاری هــای بیـــن المللــــی

با توجه به شرایط مالی، توانمندی‌ها و علایق شما و همچنین وضعیت کار پس از تحصیل کشورهای مختلف و شرایط پذیرششان، توسط مشاورین گروه مهاجرتی دایا مورد مشاوره قرار می‌گیرید. بهترین کشورها، دانشگاه‌ها و رشته‌ها به شما پیشنهاد و Study plan خاص شما تهیه می‌شود. تمام این روند رایگان است و در مراحل زیر انجام می‌پذیرد:

  • نیازسنجی و بررسی شرایط شما
  • جستجوی تخصصی
  • مشاوره تلفنی یا اینترنتی
  • مشاوره حضوری تخصصی
  • شروع روند پذیرش

جستجو و نیاز سنجی

در سایت گروه مهاجرتی دایا ، امکان جستجو بر اساس سه مولفه کشور، دانشگاه و رشته وجود دارد تا شما را گام به گام به اخذ پذیرش تحصیلی نزدیک‌تر کند. در این مرحله همزمان با جستجو، با پیش‌نیازها (نمره‌ی زبان، مدارک مورد نیاز و …)، راه‌کارهای اخذ پذیرش و هزینه‌های هر دوره‌ی تحصیلی در کشورها و دانشگاه‌های مختلف آشنا می‌شوید.

مشاوره تلفنی یا اینترنتی

مهم نیست در چه مرحله‌ای از پذیرش تحصیلی هستید. جهت دریافت مشاوره تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید ( ارتباط مستقیم : 02188805051 ). همچنین می‌توانید با پر کردن فرم مشاوره رایگان منتظر تماس مشاورین ما گروه مهاجرتی دایا باشید.

مشاوره حضوری تخصصی

پس از مشاوره تلفنی یا پرکردن فرم مشاوره، شرایط تحصیلی شما و شرایط پذیرش دانشگاه‌هایی که انتخاب کرده‌اید سنجیده و قرار مشاوره حضوری گذاشته می‌شود. در این جلسه با توجه به علایق و وضعیت تحصیلی شما بهترین گزینه‌ها معرفی می‌شوند. ما فقط به گرفتن پذیرش فکر نمی‌کنیم، بلکه انتخاب بهترین گزینه برای شما، دغدغه‌ی ماست.

مجله دایاگروپ اینترنشنال